اولین و تنها تولید کننده اسید فسفریک با کیفیت جهانی در ایران

ظرفيت و مواد اوليه مورد نياز

بازار مصرف بالفعل- اقتصادي بودن طرح و متعارف بودن ظرفيت از نظر طراح و هم چنين تطابق با ظرفيت توليد كنسانتره فسفات از معادن داخل كشور از عوامل تعيين ظرفيت واحد بوده اند.

با اين ترتيب ظرفيت اسمي طرح 400 تن در روز P2O5 معادل تقريبي 800 تن در روز محلول اسيد فسفريك است كه مواد اوليه اصلي آن عبارتند از :

الف- خاك فسفات به ميزان 425000 تن در سال كه تا تجهيز معادن فسفات داخل كشور، عمدتاً از كشورهاي :اردن- تونس- مراكش - الجزاير و ... تأمين مي‌گردد

باسيدسولفوريك به ميزان 340000 تن در سال كه از پتروشيمي رازي خريداري مي‌شود

ج - و بميزان كمي آنتي فوم و اصلاح كننده ساختار نيز نياز خواهد بود.