اولین و تنها تولید کننده اسید فسفریک با کیفیت جهانی در ایران

فرآیند تولید

اسيدفسفريك معمولاً به يكي از دو روش خشك )يا حرارتي( و روش تر تهيه مي‌گردد.

محصول فرآیند خشک بسيار گران تر و ميزان ناخالصي كمتري دارد ولي بعلت هزينه بالاي توليد و مصرف انرژي زياد در مقياسهاي كوچكتر توليد مي‌شود كه براي مصارفي نظير توليد كود شيميائي و يا خوراك دام و طيور مورد استفاده نمي‌باشداسيدفسفريك توليدي به روش تر معمولاً با غلظتهاي %52-54 پنتا اكسيدفسفر در بازار عرضه مي‌شود و پس از اسيد سولفوريك از نظر حجم بيشترين ميزان توليد و مصرف را بين اسيدهاي معدني به خود اختصاص داده استاسيدفسفريك تهيه شده با اين روش عمدتاً در ساخت كودهاي فسفاته و خوراك دام و طيور مصرف مي‌گردد البته ميتوان اين اسيد را تصفيه و به اسيد با رده تكنيكال يا غذائي(PWA)  تبديل نمود.

بين تكنولوژيهاي مختلف روش تر،4تكنولوژي Prayon DH,MK,LLFCبا در نظر گرفتن مزاياي زير انتخاب گرديده است :

  • حداكثر بازيافت
  • انعطاف پذير بودن طراحي در مصرف خاك فسفاتهاي مختلف
  • حداقل سرمايه گذاري مورد نياز
  • حداقل مصرف بخار
  • حداقل ايجاد آلودگي زيست محيطي
  • در نظر گرفتن كلر بالا در خاك فسفات